Jednom sam u kasno predvečerje šetao kraj jedne puste plaže, uživao sam u tim večernjim šetnjama. Dok sam hodao, primjetio sam jednu osobu na velikoj udaljenosti. Kada sam se približio, ugledao sam čovjeka, očito iz tog kraja, kako se saginje, nešto podiže i baca u vodu. Neumorno je to činio, gotovo kao da mu život ovisi o tome.

Kada sam prišao još bliže, vidio sam da taj čovjek podiže jednu po jednu morsku zvijezdu, koje je voda izbacila na obalu, i vraća ih u vodu.

Zbunih se. Prišao sam i obratio se gospodinu: „Dobra večer, prijatelju. Pitao sam se šta to radite."

"Vraćam ove zvijezde natrag u ocean. Znate, sada je velika oseka, i sve ove zvijezde su ostale na suhom. Ako ih ne vratim u more, uginut će." - odgovorio je.

 

 

 

"Shvaćam" – rekoh – "ali na plaži leži na tisuće morskih zvijezda. Ne možete ih sve vratite u vodu. Previše ih je. Osim toga, to se događa na stotinama plaža duž obale. Zar ne vidite da jednostavno ne možete ništa učiniti?"

Čovjek se nasmiješio. Sagnuo se i podigao još jednu morsku zvijezdu. Dok ju je vraćao u ocean, odgovorio je: "Učinio sam nešto bar za ovu."

POUKA: 

Izvor: Duhoviti.com