Programski ciljevi

IPI detaljno razrađuje programske ciljeve: odgojne, obrazovne i razvojne (funkcionalne)...

 

Programski ciklusi

Ako stupovi predstavljaju prostornu, ciklusi predstavljaju vremensku dimenziju organizacije programa...

 

Shema napredovanja

U postojeću shemu IPI unosi neke izmjene kako bi napredovanje izviđača bilo ne samo brže i jednostavnije...

 

Programske aktivnosti

Okosnica IPI-ja su detaljno razrađene programske aktivnosti: Izazovi, Misije, radionice i projekti...

 

Programske zone

Da bi se dodatno olakšalo planiranje raznovrsnog i uravnoteženog programa, aktivnosti su razvrstane u zone...

 

Simbolički okvir

Uz preuzimanje u svijetu tradicionalnog simboličkog okvira "Knjige o džungli" za dobnu kategoriju vučića, za poletarce...

 

Programske sekcije

Programska sekcija svojevrsna je "dječja republika" sa svojim "lokalnim samoupravama" - radnim skupinama...

 

Programski materijali

Raznovrsni programski materijali najvažniji su oslonac u radu, kako voditeljima, tako i izviđačima...

{tip Iskustveno učenje:: IPI ne dopušta predavanje kao način rada i dosljedno upozorava: "ako liči na školu, to nisu izviđači!". Igra i praktičan rad su jedino pravo izviđačko učenje. Ne odnosi se to samo na usvajanje jednostavnih znanja i vještina, nego još više na svladavanje onih pravih, životnih vještina koje se stječu dugim nizom izviđačkih godina. IPI upućuje na to da je najbolji način da se nešto nauči - pokušavati, griješiti, učiti na greškama i ponovno pokušavati. Voditelji trebaju znati da je pravo na grešku ograničeno samo sigurnošću i dobrobiti samih izviđača. Jedini način da od izviđača dobijemo samostalnost i odgovornost je da im kontinuirano dajemo priliku da samostalnost i odgovornost vježbaju i pokažu. }

 

Iskustveno učenje

IPI ne dopušta predavanje kao način rada i dosljedno upozorava: "ako liči na školu, to nisu izviđači!". Igra i praktičan rad...

{/tip}

 

Programski stupovi

Programski stupovi; Znanje, Vještine, Iskustvo, Mudrost i Kompetencije, predstavljaju organizaciju...

 

Skautska metoda

IPI inzistira na punoj primjeni Skautske metode u svim dobnim kategorijama. Bez Skautske metode nema izviđaštva...

 

Metoda PPPP

Planiraj - Pripremi - Provedi - Procijeni ili skraćeno PPPP je metoda koja se provlači kroz sve programske aktivnosti...

Da se podsjetimo malo... ciljeve izviđačkog programa ostvarujemo radom u izviđačkoj sekciji u kojoj nastojimo postići onu pravu izviđačku atmosferu, tzv. život zajednice (engl. Group Life). A središnju ulogu u tom životu zajednice ima Skautska metoda. Bez nje jednostavno izviđači nisu izviđači već u najboljem slučaju nešto što izviđačima tek nalikuje. 

 

 

Skautska metoda je toliko esencijalna za skautizam - izviđaštvo, da se nalazi i u Statutu WOSM-a. Tamo već prvi članak kaže: "Skautski pokret je dobrovoljni, nepolitički, odgojni pokret za mlade ljude, otvoren svima bez obzira na spol, podrijetlo, rasu ili vjeru, u skladu sa svrhom, načelima i metodom koju je osmislio Osnivač i kako je niže navedeno." A potom se u članku 3 metoda ukratko objašnjava.

 

Kao dio WOSM-a i Savez izviđača Hrvatske postavlja Skautsku metodu na središnje mjesto (vidi članak 2.5 Statuta), te u članku 3.4 jasno određuje: "Za ostvarenje redovnog članstva u SIH-u za izviđačku je udrugu nužno: - prihvaćanje Svrhe, Načela i Metode Izviđačkog pokreta i SIH-a navedenih ovim Statutom, te njihovo poštivanje...".

 

Zašto ovo toliko naglašavam? Pa zato što usprkos toj izuzetnoj važnosti, mnogi naši voditelji ne poznaju Skautsku metodu, ne shvaćaju njenu bitnost i prečesto je ne primjenjuju u cijelosti, a možda čak i uopće.

 

Upravo stoga je prva zadaća Izviđačkog Puta Izazova, kao novog programa Saveza izviđača Hrvatske, reafirmirati Skautsku metodu u Hrvatskoj i postići da je svi izviđački voditelji u potpunosti poznaju i primjenjuju.

 

 

Gdje dakle najčešće griješimo?

 

Prođimo kroz svaki element Metode (svaki u posebnom članku), počevši od najmanje spornih:

 

1. Privrženost izviđačkom Zavjetu i Zakonima

 

Na prvi pogled rekli bismo da s time nemamo problema. Izviđački Zavjet, odnosno Obećanje, daju svi, a svi su sigurno barem jednom pročitali izviđačke Zakone. Ali recite iskreno... razgovarate li s djecom o Zakonima i njihovom značenju? Tražite li od njih da o njima promisle i svjesno ih prihvate?

Nakon te jednokratne ceremonije, kojoj se negdje pridaje više a negdje manje pažnje, koliko se često kasnije pozivate na Zakone i Zavjet u odgojnom radu s djecom i mladima? Podsjetite li ponekad nekoga npr. da je "izviđač vrijedan i pouzdan" i da je svojim Zavjetom obećao/la da će biti takav?

 

Zavjet i Zakoni su središnji element Skautske metode upravo stoga što je izviđaštvo odgojni pokret, a ne mjesto gdje će se netko tek doći družiti i zabavljati. Pa čak ni naučiti kako podići šator ili zapaliti vatru nije ni izdaleka toliko bitno koliko naučiti biti npr. "vrijedan i pouzdan". 

 

Izviđački Zavjet i Zakoni su osnovni alat za to. Koristimo li ga dovoljno?

IPI je odobrilo

MZOS

 

IPI podupire WOSM

MZOS

Radovi u tijeku

MZOS

 

Rekli su

Program koji je napisan za današnje vrijeme i današnju djecu te ga iz tog razloga SVI članovi odreda jako brzo prihvate.

Davor, OI Suvara

Program prilagođen djeci i njihovim potrebama. Svatko može izabrati sa svojom generacijom (patrolom) što ih zanima i to raditi uz pomoć voditelja. Brže vrednovanje i nagrađivanje odabranog i usvojenog znanja, timski duh, učenje na pogreškama.

Tomislav, UIP Mihaljevica

Voditeljima je rad olakšan zbog zbog same ideje rada u timu, a novosti koje se uvode vrlo pozitivno djeluju i na članove i na voditelje. Smatram i da je program vrlo dobro prilagođen današnjim naraštajima, ali i pruža veću mogućnost individualnog napredovanja kroz provedbu ne samo posebnog, već i općeg programa.

Filip, OI sljeme