L2A - Poznajem piramidu pravilne prehrane i mogu objasniti njeno značenje.

Izviđač treba:

 

 • osmisliti jednostavan jelovnik uzimajući u obzir piramidu pravilne prehrane

 • objasniti koje vrste hrane čine dno piramide i zašto

 • objasniti koje vrste hrane čine srednje slojeve piramide i zašto

 • objasniti koje vrste hrane čine vrh piramide i zašto

 • navesti najbolje namirnice koje valja izabrati iz svakog sloja.

L2B - Znam kako sigurno i higijenski čuvati hranu na logorovanju.

Izviđač treba:

 

 • objasniti u čemu se čuvanje hrane na logorovanje razlikuje od onoga kući

 • demonstrirati kako sigurno i higijenski pohraniti hranu

 • objasniti kakve su posude prikladne za čuvanje pojedine vrste hrane

 • objasniti opasnosti od muha i drugih insekata

 • objasniti važnost pravilne termičke obrade hrane

 • tijekom logorovanja primjenjivati ova pravila.

L2C - Znam kako doznati vremensku prognozu.

Izviđač treba:

 

 • opisati kako i gdje može doznati vremensku prognozu (novine, radio/TV, internetske stranice)

 • objasniti kako vremenska prognoza može utjecati na planove za logorovanje.

L2D - Znam pomoći u pripremi hrane na logorovanju.

Izviđač treba:

 

 • praktično pokazati kako se hrana priprema za kuhanje, uključujući čišćenje, pranje, rezanje i sl.

 • tijekom logorovanja barem jednom pomagati u kuhinji ili sudjelovati u pripremi obroka.

  Ovo se može provesti u timu koji je određen za kuhanje ili kao pomoć iskusnijem kuharu.

L2E - Znam kako dozvati pomoć ako je netko ozlijeđen.

Izviđač treba:

 

 • objasniti kako ustanoviti da je netko ozlijeđen i da treba pomoć

 • objasniti kako prepoznati ozljedu usporedbom ozlijeđenih i neozlijeđenih dijelova tijela

 • demonstrirati kako dozvati pomoć

 • demonstrirati kako zbrinuti ozlijeđenu osobu.

L2F - Znam kako se ponašati u blizini vatre.

Izviđač treba:

 

 • objasniti kako vatra može biti opasna i kako se treba ponašati u blizini vatre

zašto se ne smije igrati u blizini vatre

zašto se ne smije gurati ništa u vatru

zašto se mora biti na sigurnoj udaljenosti od vatre

zašto se mora slušati upute osobe koja brine o vatri.

 • tijekom logorovanja pokazati da poštuje ova pravila.

L2G - Znam objasniti što je trokut gorenja.

Izviđač treba:

 

 • opisati utjecaj svakog od tri elementa gorenja, te pokazati što se događa ako nedostaje jedan od elemenata.

L2H - Znam pravila sigurnosti pri kuhanju.

Izviđač treba:

 

 • objasniti i praktično pokazati mjere sigurnosti prilikom pripreme hrane

 • kako upotrebljavati noževe
  kako rukovati vrućim tekućinama i predmetima.
 • Izviđač mjere sigurnosti treba demonstrirati u realnoj situaciji u kojoj je potreban poseban oprez.

L2I - Razumijem zašto moram slijediti upute voditelja ili instruktora.

Izviđač treba:

 

 • objasniti zašto je važno slušati upute instruktora

 • objasniti koje su moguće opasnosti ako čini nešto što nedovoljno poznaje ili ne razumije u potpunosti.

L2J – Proveo/la sam ukupno najmanje pet noći pod šatorom.

Izviđač treba:

 

 • spavati ukupno barem pet noći pod šatorom, kao izviđač.

  Za zadovoljavanje ovog uvjeta ne mogu se uračunati noći provedene pod šatorom sa svojom obitelji ili na drugi način izvan izviđača.

L2K – Sudjelovao/la sam na barem jednom logorovanju ili bivku.

Izviđač treba:

 • sudjelovati na jednom izviđačkom logorovanju ili bivku.