L3A - Znam brinuti o svojoj osobnoj opremi za logorovanje.

Izviđač treba:

 

 • pokazati da razumije vrijednost opreme za logorovanje

 • pokazati da razumije da će oprema koja nije potpuno ispravna vjerojatno zakazati po lošem vremenu

 • pokazati kako treba provjeravati opremu i brinuti se o njoj

 • objasniti kakve posljedice za sigurnost može imati loša ili oštećena oprema

 • zašiti dugme i manju poderotinu

 • pokazati kako može popraviti neki dio opreme po svom izboru

 • prepoznati kvalitetu određenih komada opreme.

L3B - Znam kako čuvati hranu na logorovanju.

Izviđač treba:

 

 • pokazati kako postaviti šator za ekonomat hrane

 • pokazati kako organizirati pohranu hrane u logoru i objasniti zašto se treba čuvati odvojeno od opreme

 • pokazati kako se koriste različiti spremnici i poklopci

 • objasniti utjecaj vrućine u šatorima, te pronaći hladna mjesta za spremišta hrane.

L3C - Mogu napraviti topli napitak na vatri.

Izviđač treba:

 

 • na vatri pripremiti neki topli napitak

 • pri tome pokazati da vodi računa o sigurnosti, da je svjestan/na opasnosti vatre, vrućine i vrućih tekućina, ta da posvećuje pažnju detaljima.

L3D - Mogu pomoći sanirati vatrište nakon logorovanja.

Izviđač treba:

 

 • pomoći drugim članovima u pospremanju i čišćenju vatrišta ili sličnog područja na kojem se pali vatra, što uključuje: 

 •  

  pažljivo uklanjanje pepela
  uklanjanje kamenja ili rastavljanje konstrukcije vatrišta

   

 • pokazati da poštuje pravilo "ne ostavljaj tragove!".

  Po završetku zadatka ne smije se vidjeti da je na tom mjestu gorjela vatra. O slučaju da se radi o prostoru za paljenje vatre u uređenom kampu, tada ga treba ostaviti u čistom i urednom stanju.

L3E - Znam kako vremenski uvjeti mogu utjecati na naš logor.

Izviđač treba:

 

 • demonstrirati što učiniti u slučaju kiše

 • demonstrirati što učiniti u slučaju jako vrućeg vremena

 • pokazati da zna razmišljati unaprijed i biti pripravan

 • opisati različite vremenske uvjete s kojima bi se mogli susresti

 • objasniti koju dodatnu opremu valja ponijeti – za svaki slučaj.

L3F - Znam zašto nosim dio skupne opreme za logorovanje.

Izviđač treba:

 

 • objasniti zašto je potrebno imati skupnu opremu

 • navesti osnovne dijelove skupne opreme, te objasniti kako se oni razlikuju od osobne opreme:

  šatori – za spavanje, za jelo, za spremu

  sprema

  prva pomoć

  pribor za kuhanje

  alat.

L3G - Znam koristiti alat na logorovanju i činim to na siguran način.

Izviđač treba:

 

 • pokazati kako koristiti alat na ispravan način

 • pokazati koje mjere sigurnosti treba poduzeti

 • objasniti koji je alat namijenjen za koji posao, a za koji ga ne treba koristiti

 • pokazati vještinu korištenja određenog alata

 • pokazati kako ispravno pohraniti alat za buduću uporabu

 • tijekom logorovanja redovno i sigurno koristiti različiti alat.

L3H - Znam kako obraditi manje porezotine ili ogrebotine.

Izviđač treba:

 

 • objasniti i praktično prikazati proces obrade rana

 • očistiti ranu

 • umiriti unesrećenog

 • zaviti ranu.

L3I - Znam što znači pravilo 'Ne ostavljaj tragove!'.

Izviđač treba:

 

 • objasniti pravilo 'Ne ostavljaj tragove!'

 • pokazati kako pravilno odlagati otpad

 • objasniti kako treba poštivati biljni svijet, domaće i divlje životinje

 • objasniti kako svesti na minimum tragove logorovanja i učinke vatre

 • objasniti kako svojim ponašanjem ne ugrožavati i ne ometati druge ljude

 • objasniti zašto je važno ostaviti sve onako kako smo zatekli

 • navesti primjere kako treba planirati i pripremiti se unaprijed

 • tijekom logorovanja redovno pokazivati da poštuje ovo pravilo.

L3J - Mogu mlađem ili neiskusnijem izviđaču pokazati kako podići šator uz pomoć drugih.

Izviđač treba:

 

 • praktično izvesti ovaj uvjet.

L3K - Mogu pomagati u kuhanju obroka za vrijeme logorovanja.

Izviđač treba:

 

 • pomagati drugom, iskusnijem kuharu u pripremi, kuhanju i posluživanju jednostavnih toplih obroka na logorovanju

 • pokazati samouvjerenost i osnovno znanje u kuhanju.

L3L – Pomažem drugima učiti o logorovanju.

Izviđač treba:

 

 • tijekom logorovanja ili u drugim prilikama pomagati mlađim ili neiskusnijim izviđačima da nauče nešto o logorovanju.

  Ovaj se uvjet ne može zadovoljiti samo jednokratnom demonstracijom, već izviđača treba promatrati tijekom dužeg razdoblja.

{slider L3M – Proveo/la sam ukupno najmanje deset noći pod šatorom.}

Izviđač treba:

 

 • spavati ukupno barem deset noći pod šatorom, kao izviđač.

  Za zadovoljavanje ovog uvjeta ne mogu se uračunati noći provedene pod šatorom sa svojom obitelji ili na drugi način izvan izviđača.

{slider L3N - Sudjelovao/la sam na barem jednom logorovanju. }

Izviđač treba:

 

 

 • sudjelovati na jednom logorovanja s barem tri noćenja kako bi stekao/la potrebno iskustvo.