P3A - Znam koja je oprema potrebna za izradu različitih pionirskih objekata/patenata

Izviđač treba:

 

 • objasniti kako izabrati prikladan pionirski projekt imajući na umu razinu vještine ostalih izviđača u patroli

 • opisati ključne korake potrebne da bi se projekt izveo na siguran način:

  • planiranje i priprema

  • popis opreme

  • popis osnovnih pionirskih elemenata u strukturi.

P3B - Znam kako previti manje posjekotine i ogrebotine

Izviđač treba:

 

 • objasniti i na volonteru pokazati korake koje treba poduzeti:

  • kako očistiti ranu

  • kako previti ranu (flasterom ili zavojem)

  • kako ohrabriti povrijeđenog.

P3C - Znam koje mjere sigurnosti treba poduzeti prilikom pionirskih aktivnosti

Izviđač treba:

 

 • na primjeru nekog pionirskog objekta objasniti kako je objekt izgrađen i koje su kritične točke koje mogu predstavljati opasnost

 • objasniti što treba raditi kako bi se izbjegle nesreće tijekom aktivnosti:

  • kada i zašto treba koristiti radne kacige

  • kako podizati teške terete

  • kako koristiti pomoćnu užad za osiguranje.

P3D – Držim se načela kodeksa „Ne ostavljaj trag“

Izviđač treba:

 

 • u praksi pokazati da razumije i da se pridržava ključnih točaka u logorskom okruženju:

  • ispravno odlagati otpad

  • poštivati i čuvati biljni i životinjski svijet

  • minimalizirati utjecaj logorovanja i loženja vatre na tlo

  • biti obazriv prema drugima

  • putovati i logorovati na izdržljivim površinama (ne na osjetljivom tlu)

  • ostaviti za sobom samo ono što smo našli

  • unaprijed planirati i pripremati se za boravak u prirodi.

P3E - Naučio sam druge izviđače kako se vežu neki osnovni čvorovi

Izviđač treba:

 • pomoći mlađim i neiskusnijim izviđačima steći iskustvo u vezanju različitih vrsta čvorova.

 

Ovaj uvjet je najbolje promatrati tijekom pionirskih aktivnosti.

 

 

P3F - Izradio sam barem dva patenta pomoću užeta i štapova

Izviđač treba:

 

 • sudjelovati u izradi barem dva jednostavna pionirska patenta, po mogućnosti izgrađena na logorovanju ili kao dio pionirskih aktivnosti

 • prilikom izrade pokazati da je ostvario napredak u pionirskim vještinama.