B1A - Znam koju odjeću ponijeti kada idem u prirodu

Izviđač treba:

 

 • napisati popis odjeće koju treba ponijeti sa sobom na izlet/aktivnost preživljavanja u prirodi, uključujući:

  • radnu odjeću koju se može zablatiti

  • odjeću za kišno vrijeme

  • toplu zimsku odjeću

  • odjeću koja pokriva ruke i štititi od posjekotina, ogrebotina i sunca

  • pokrivala za glavu. 

B1B - Znam kako pripremiti hranu za kuhanje

Izviđač treba:

 

 • objasniti kako se priprema hrana za kuhanje bez kuhinjskih pomagala

 • pokazati kako se čisti hrana

 • objasniti kako se ispravno priprema hrana

 • pokazati kako postaviti hranu na pribor za kuhanje odnosno kuhalo.

B1C - Znam što sadržava osnovni pribor/komplet za preživljavanje

Izviđač treba:

 • pokazati svoj komplet pribora za preživljavanje.

Komplet treba sadržavati barem 10 korisnih predmeta.

Svaki predmet mora imati praktičnu primjenu, a neki mogu imati i više od jedne moguće primjene.

 

Svaki predmet mora imati stvarnu vrijednost u preživljavanju. 

B1D - Znam pravila sigurnog ponašanja oko vatre

Izviđač treba:

 

 • prepoznati moguće opasnosti i objasniti kako ih spriječiti

 • objasniti zašto se:

  • ne smije igrati oko vatre

  • ne smije igrati vatrom

  • treba držati na sigurnoj udaljenosti od vatre

  • treba poslušati upute osobe zadužene za vatru.

B1E - Znam sigurno koristiti ručni alat

Izviđač treba:

 • u razgovoru objasniti, a zatim i pokazati kako se sigurno koristi alat

 • nabrojati vrste alata koje će vjerojatno koristiti na izletu preživljavanja u prirodi

 • pokazati kako se koristi alat na ispravan način i za posao za koji je namijenjen

 • pokazati vještinu u korištenju različitih alata

 • objasniti i pokazati kako ispravno pohraniti alat ako se neće uskoro koristiti.

 

 

B1F - Mogu izgraditi jednostavan zaklon

Izviđač treba:

 • napraviti zaklon upotrebom plastičnih folija, užadi i klinova za šator.

 

Za potporu zaklona smiju se koristiti stabla.

B1G - Sudjelovao sam na barem dvije aktivnosti preživljavanja u prirodi

Izviđač treba:

 • sudjelovati na najmanje dvije aktivnosti preživljavanja u prirodi.

Ove aktivnosti mogu biti u rasponu od jednostavnih poludnevnih izleta do cjelodnevne aktivnosti.

 

Na ovoj razini nije nužno da izviđač prenoći u zaklonu ili „preživi u prirodi".

 

Dovoljno je da izviđač razumije osnovna načela i koja su stručna znanja potrebna za preživljavanje u prirodi.