B2A - Znam kako pripremiti hranu pomoću aluminijske folije bez upotrebe posuđa.

Izviđač treba:

 

 • demonstrirati barem dva načina korištenja aluminijske folije za pripremu hrane

 • pripremiti obrok u foliji čiji su svi sastojci kuhani (nema sirovih dijelova)

 • ispržiti jaja na „tavici“ izrađenoj od rašljastog štapa i aluminijske folije, te ispeći krumpir

B2B - Znam što je važno za izradu jednostavnog zaklona od plastičnih folija.

Izviđač treba:

 

 • izgraditi zaklon od plastične folije i pokazati kako privezati konopce za zatezanje

 • izgraditi zaklon dovoljno velik za smještaj manje skupine (patrole)

 • izgraditi zaklon koji koristi prirodne čvrste oslonce kao što su stabla

 • izgraditi zaklon koji štiti korisnike od vanjskih utjecaja

 • izgraditi zaklon dovoljno „zategnut“ da voda otječe s njegova krova.

B2C - Znam kako ispravno previti manje posjekotine i ogrebotine.

Izviđač treba:

 

 • praktično demonstrirati i kroz razgovor objasniti korake u liječenju:

  • kako očistiti ranu

  • kako ohrabriti povrijeđenog

  • kako previti ranu (flasterom ili zavojem).

B2D - Znam kako pripremiti vatrište i pomoći u paljenju vatre.

Izviđač treba:

 

 • pravilno odabrati mjesto za vatrište i objasniti izbor

 • pripremiti i očistiti tlo

 • postaviti granično kamenje

 • prikupiti različite vrste drva, za potpalu i za gorenje

 • promatrati kako se pali vatra.

B2E - Mogu ispravno pripremiti hranu u prirodi.

Izviđač treba:

 

 • pripremiti jednostavan obrok pomoću aluminijske folije

 • pripremiti jaje u naranči (ili krumpiru)

 • pripremiti kobasicu na štapu.

B2F - Poznajem higijenu čuvanje hrane.

Izviđač treba:

 

 • objasniti zašto su pravilna pohrana hrane i higijena naročito važni na izletima preživljavanja u prirodi i pokazati da u potpunosti razumije:

  • da se hrana priprema bez kuhinjskog pribora i pomagala

  • da će hrana vjerojatno biti više izložena kukcima i muhama

  • da hrana treba biti temeljno pripremljena kuhanjem ili pečenjem na vatri

  • da je potrebno stalno čistiti ruke, noževe i pribor kako bi se spriječila infekcija.

B2G - Ispravo koristim ručni alat.

Izviđač treba:

 

 • prepiliti komad drva pilom

 • presjeći uže nožem

 • iskopati rupu lopatom/ašovom.

B2H - Sudjelovao sam na barem još dvije aktivnosti preživljavanja u prirodi.

Izviđač treba:

 

 • sudjelovati na najmanje dvije nove aktivnosti preživljavanja u prirodi – ne računajući one ostvarene za prvi stupanj. 

Ove aktivnosti mogu biti u rasponu od jednostavnih poludnevnih izleta do cjelodnevne aktivnosti. Na ovoj razini nije potrebno da izviđač prenoći u zaklonu ili „preživi u prirodi", već je potrebno ostvariti praktično razumijevanje načela i stručnih znanja potrebnih za preživljavanje u prirodi.