B3A - Znam kako različiti vremenski uvjeti utječu na aktivnosti preživljavanja u prirodi.

Izviđač treba:

 

 • pokazati da razumije kako vremenske prilike utječu na aktivnosti u prirodi i kako se treba pripremiti za to

 • objasniti različite vrste vremenskih prilika koje se mogu pojaviti

 • objasniti moguće posljedice kiše na logorovanju

 • objasniti moguće posljedice velike vrućine na logorovanju

 • objasniti koju dodatnu opremu treba ponijeti za u svaki slučaj.

B3B - Znam kako pozvati pomoć kad je netko u nevolji.

Izviđač treba:

 

 • pokazati sposobnost prepoznavanja kada je osoba ozlijeđena i treba pomoć

 • pokazati kako usporediti ozlijeđene i neozlijeđene dijelove tijela

 • opisati kako i na koji način (kojim sredstvima) pozvati pomoć

 • prikazati i objasniti metode zbrinjavanja ozlijeđene osobe.

B3C - Znam glavna načela kodeksa „Ne ostavljaj tragove!“.

Izviđač treba:

 

 • pokazati razumijevanje ključnih točaka ovog kodeksa i pokazati to na praktičan način u prirodi:

  • pravilno odlaži otpad

  • poštuj domaće životinje, te biljni i životinjski svijet divljine

  • potrudi se da tvoj šator ostavi što manje traga na tlu

  • potrudi se da vatra koju pališ ostavi što manje traga na tlu

  • budi obazriv prema drugima

  • hodaj i podiži no logor na izdržljivim površinama, a ne na osjetljivom tlu

  • za sobom ostavi prirodu kakva je bila ili još i čistiju

  • unaprijed planiraj i pripremaj se za boravak u prirodi.

B3D - Mogu sagraditi patrolni zaklon.

Izviđač treba:

 

 • izraditi zaklon od plastične folije i dovoljno velik da u njemu može prenoćiti cijela patrola 

 • zaklon treba biti stabilan i izdržljiv na loše vrijeme

 • zaklon treba biti samostojeći, izrađen upotrebom račvastih štapova i tanjih grana.

Izviđača treba promatrati tijekom izgradnje zaklona, te ustanoviti jeli koristan član patrole u ovom pothvatu.

B3E - Mogu sigurno koristiti logorski alat.

Izviđač treba:

 

 • pokazati pravilnu upotrebu alata, te svijest o svim sigurnosnim mjerama i mogućim posljedicama nepravilne upotrebe

 • pokazati da je sposoban ispravno upotrijebiti odgovarajući alat za posao za koji je namjenjen

 • demonstrirati svoju vještinu u upotrebi pojedinog alata

 • pravilno pohraniti alat ako se neće koristiti dulje vrijeme.

B3F - Znam pravilno pohraniti hranu.

Izviđač treba:

 

 • objasniti razlike između pohrane hrane na logorovanju u odnosu na kućno okruženju, te kako one mogu utjecati na čuvanje hrane

 • pokazati da u potpunosti razumije:

  • da se hrana priprema bez kuhinjskog pribora i pomagala

  • da će hrana vjerojatno biti više izložena kukcima i muhama i da je treba pohraniti  u odgovarajućim posudama/pakiranjima

  • da hranu treba što kraće čuvati sirovu i da je treba temeljito pripremiti kuhanjem ili pečenjem na vatri

 • demonstrirati svoje znanje.

B3G - Mogu zapaliti vatru pomoću prirodne potpale, „vatrenog cvijeta“ i šibica.

Izviđač treba:

 

 • pokazati da zna zapaliti vatru upotrebom prirodnih materijala – bez papira, upaljača i sl.

 • pokazati vještinu i sigurnost u slaganju vatre i postavljanju vatrišta

 • pokušati zapaliti vatru s dvije šibice. 

  Ako izviđač ne uspije zapaliti vatru s dvije šibice, mogu mu se dati dodatne šibice.

B3H - Mogu napraviti jednostavnu udicu.

Izviđač treba:

 

 • napraviti niz različitih jednostavnih udica – od savijenih sigurnosnih igala do složenih udica od kosti ili trnja

 • vezati udicu za uzicu tako da je vez siguran i dovoljno jak da izdrži bacakanje ribe.

B3I - Mogu pripremiti svoj osobni pribor/komplet za preživljavanje.

Izviđač treba:

 

 • pripremiti, prikazati i objasniti svoj pribor/komplet za preživljavanje:

  • pribor/komplet treba sadržavati barem 10 korisnih predmeta

   svaki predmet mora imati praktičnu primjenu, neki mogu imati i više od jedne moguće primjene

   svaki predmet mora imati stvarnu vrijednost u preživljavanju.

B3J - Mogu poučiti druge izviđače kako pripremiti pribor/komplet za preživljavanje.

Izviđač treba:

 

 • imati svoj pribor/komplet za preživljavanje, pokazati ga novom članu

 • objasniti zašto je svaki predmet važan i kako se može upotrijebiti

 • izviđača treba promatrati tijekom obuke drugog izviđača.

B3K - Sudjelovao sam na barem još tri aktivnosti preživljavanja u prirodi.

Izviđač treba:

 

 • sudjelovati na najmanje tri nove aktivnosti preživljavanja u prirodi – ne računajući one ostvarene za prvi i drugi stupanj. 

Ove aktivnosti mogu biti u rasponu od jednostavnih poludnevnih izleta do cjelodnevne aktivnosti. Na ovoj razini nije potrebno da izviđač prenoći u zaklonu ili „preživi u prirodi", potrebno je ostvariti praktično razumijevanje načela i stručnih znanja povezanih sa preživljavanjem u prirodi.