Što donosi IPI?

IPI

Izviđački Put Izazova

Izviđački Put Izazova (IPI) - novi je program Saveza izviđača Hrvatske.

Ideja vodilja IPI-ja bila je povezati stoljetnu tradiciju izviđaštva-skautizma s najnovijim pedagoškim i tehnološkim dosezima i tako stvoriti program koji će odgovoriti na težnje i potrebe hrvatske djece i mladeži ovog doba. Želja nam je pružiti novim generacijama djece i mladih svevremenske izviđačke doživljaje u kojima su uživale i koje su odgojile brojne generacije još od 1907., imajući u isto vrijeme u vidu i velike promjene koje je donijelo 21. stoljeće.

IPI je nastao kao rezultat promišljanja kako odgovoriti na brojne probleme koji se javljaju u praksi u radu s djecom i mladima, iskušavanja novih metoda rada od kojih su neke prenesene iz najboljih svjetskih skautskih organizacija, te proučavanja velikog broja dostupnih skautskih programa iz cijeloga svijeta. Preuzeli smo najbolje od najboljih (zahvalni smo im na tome), dodali svoje ideje i dobili - IPI!

Na IPI-ju se radi još od 2007. godine, ali puno je posla još pred nama...

IPI - za djecu!

IPI - za djecu!

Najmlađim dobnim kategorijama - poletarcima (1. i 2. razred OŠ) i vučićima (3. i 4. razred OŠ) IPI donosi atraktivne simboličke okvira "Škole leta" za poletarce, odnosno "Knjige o džungli" za vučiće, koji pobuđuju dječju maštu i motiviraju na aktivnost.

Novost je i dinamičan način rada u kojem djeca brzo izmjenjuju različite aktivnosti čime se zadržava njihova pažnja i zainteresiranost, a tu je i veliki izbor raznovrsnih aktivnosti koje djeca mogu sama birati i sudjelovati u njihovom osmišljavanju i pripremanju.

IPI donosi i novi način organiziranja skupina - družbe, jata i čopore, kao i dječje uloge u njima, u skladu s odgojnim, obrazovnim i razvojnim ciljevima Programa.

IPI - za tinejdžere!

IPI - za tinejdžere!

Mlađim (5. i 6. razred OŠ) i starijim izviđačima (7. i 8. razred OŠ) IPI pruža obilje prilka za iskazivanje samostalnosti i odgovornosti kroz dosljednu primjenu pravog patrolnog sustava u kojem patrole imaju svoju "samoupravu", uključujući i biranje vođe među članovima patrole.

Izviđačka družina svojevrsna je "republika" koju vode oni sami, tek uz pomoć, usmjeravanje i odgojnu ulogu voditelja. Svoje Avanture izviđači biraju sami.

Program za izviđače usmjeren je na one prave, životne vještine: snalažljivost, rješavanje problema, samostalnost, odgovornost, timski rad, vođenje tima...

Tu je naravno i poticajna shema napredovanja u kojoj svaki izviđač može izabrati ono što ga najviše zanima i ići svojim korakom.

IIPI - za mlade!

IPI - za mlade!

Starijim dobnim kategorijama istraživača (1. - 3. razred SŠ) i rovera (4. razred SŠ do 21. godine) IPI donosi bitno drugačiji program, potpuno prilagođen njihovoj zrelijoj dobi, naravno, uz mogućnost nastavljanja svega onoga što su radili u mlađim dobnim kategorijama.

Program za istraživače i rovere usmjeren je prije svega na razvoj ključnih kompetencija ili prenosivih vještina, imajući za cilj dati konkretan i važan doprinos pripremi za buduću karijeru i povećanju zapošljivosti mladih. IPI svojom strukturom dosljedno potiče projektni pristup u radu.

IPI istraživačima, a posebno roverima, pruža vrlo fleksibilnu strukturu, uvažavajući raznovrsnost njihovih interesa, potreba i mogućnosti. Način organiziranja u ekipama, timovima, centrima i društvima omogućava umrežavanje mladih ljudi i povezivanje u projektima od zajedničkog interesa. IPI je usmjeren je na osnaživanje mladih i poticanje njihovog punog uključivanja u zajednicu.

IPI - za roditelje!

IPI - za roditelje!

Roditeljima IPI nudi prije svega sigurno i poticajno okruženje za njihovu djecu, s jasno izraženim odgojnim ciljevima od kojih je neke najlakše postići upravo u izviđačkoj sredini koja kombinira utjecaj vršnjaka s usmjeravajućom i motivirajućom ulogom odraslih voditelja.

IPI je usmjeren na cjelovit razvoj djece i mladih; umni, tjelesni, osjećajni, socijalni, duhovni i karakterni. Izviđački program predstavlja jedinstvenu i nezamjenjivu školu života koju svaki roditelj želi omogućiti svome djetetu.

IPI svojom razrađenom strukturom i jednostavnošću upotrebe nudi mogućnost roditeljima da u tome daju i vlastiti doprinos, uključujući se u izviđački rad, naročito s mlađim dobnim kategorijama.

IPI - za volontere!

IPI - za volontere!

Volonterima - izviđačkim voditeljima IPI donosi olakšanje rada pružajući kroz programske cikluse, programske stupove i programske zone jednu jasnu i čvrstu strukturu koja izviđačkim voditeljima daje oslonac i vodi ih u njihovom radu. Uz osnovnu edukaciju, čak i voditelj-početnik moći će, prateći jasne upute, dovoljno dobro voditi jednu izviđačku sekciju.

Mnogobrojni programski materijali: "Dnevnik Puta", web Izazova, priručnici i oznake, kao i veliki izbor unaprijed pripremljenih programskih aktivnosti - Izazova i Misija, olakšat će planiranje, pripremu, izvedbu i evaluaciju aktivnosti, kao i praćenje napredovanja izviđača.

IPI izviđačkim voditeljima donosi i vidljivo priznanje za njihov volonterski rad u vidu voditeljskih Milja koje će jasno pokazati njihovo voditeljsko iskustvo i aktivnost u radu s djecom i mladima.

IPI - za zajednicu!

IPI - za zajednicu!

Kroz iskustvo demokratskog života u izviđačkoj sekciji, koja predstavlja njihovu "republiku", i radnim skupinama, koje su male "lokalne zajednice", djeca i mladi se uče, vježbaju, ali i odgajaju za preuzimanje svoje aktivne uloge u društvu. Oni tako stječu životno važne vještine timskog rada i vođenja tima, dogovaranja, pregovaranja, iznošenja i zastupanja vlastitih stavova, a isto tako spoznaju važnost osobnog angažmana, odgovornosti za sprovođenje zajednički donesenih odluka i prihvaćanje posljedica koje one nose.

Projektni rad na usvajanju ključnih kompetencija; komunikacijskih, organizacijskih, socijalnih i analitičkih, izravno je usmjeren na povećanje zapošljivosti mladih i osnaživanje njihove uloge u društvu.

Velika važnost poklanja se programskim aktivnostima usmjerenima na aktivan doprinos zajednici, čime se djeca i mladi educiraju za volonterstvo i potiču da brinu o drugima.